Rekisteriseloste

DigiPeople Studio Oy:n asiakasrekisteri
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 1. Rekisterin pitäjä

DigiPeople Studio Oy 2534461-9
Itälahdenkatu 18 C, 00210 Helsinki
Puhelin: +358 45 877 1700

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Pekka Tuominen
Itälahdenkatu 18 C, 00210 Helsinki
Puhelin: +358 45 877 1700
Sähköposti: pekka.tuominen@digipeople.fi

 1. Rekisterin nimi

DigiPeople Studio Oy:n asiakasrekisteri

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

DigiPeople Studion asiakasrekisteriä käytetään asiakkaiden toimeksiantojen hoitoon, asiakassuhteiden hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, markkinointiin ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Asiakasrekisterin tietoja käytetään DigiPeople Studion omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakasyritys ole kieltänyt suoramarkkinointia.

DigiPeople Studio saa asiakasrekisterin sisältämät henkilötiedot asiakasyritykseltä. Tietojen rekisteröinti perustuu henkilötietolain 8 §:n 5 kohdan mukaiseen yhteysvaatimukseen.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
– Asiakasyrityksen nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköposti, puhelinnumero, fax)
– Asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi, asema yrityksessä ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti, fax)
– Tiedot asiakasyrityksen toimeksiannoista
– Laskutusyhteystiedot
– Laskutustiedot
– Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin yhteystiedot ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan DigiPeople Studion asiakkailta asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto eu:n tai euroopan talousalueen ulkopuolelle

DigiPeople Studio ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin ellei käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

DigiPeople Studio säilyttää asiakasrekisterin konekielistä aineistoa. DigiPeople Studion asiakastietoja sisältävän rekisterin käyttöön ja muokkaamiseen ovat oikeutettuja ainoastaan DigiPeople Studion työntekijät. Vain tietyillä työntekijöillä on pääsy järjestelmään oma käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta.

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttäjäoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista. Palvelintietokoneet ovat fyysisesti lukitussa ja hälytysjärjestelmällä varustetussa tilassa.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sekä DigiPeople Studion että DigiPeople Studion käyttämien alihankkijoiden tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

 1. Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Pekka Tuominen, DigiPeople Studio Oy, Itälahdenkatu 18 C, 00210 Helsinki

 

DigiPeople Studion markkinointirekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

 

 1. Rekisterinpitäjä

DigiPeople Studio Oy 2534461-9
Itälahdenkatu 18 C, 00210 Helsinki
Puhelin: +358 45 877 1700

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Pekka Tuominen
Itälahdenkatu 18 C, 00210 Helsinki
Puhelin: +358 45 877 1700
Sähköposti: pekka.tuominen@digipeople.fi

 1. Rekisterin nimi

DigiPeople Studio Oy:n markkinointirekisteri

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

DigiPeople Studion markkinointirekisteriä käytetään markkinointiin ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Markkinointirekisterin tietoja käytetään DigiPeople Studion omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakasyritys ole kieltänyt suoramarkkinointia.

Tietojen rekisteröinti perustuu henkilötietolain 8 §:n 5 kohdan mukaiseen yhteysvaatimukseen.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot
– Asiakasyrityksen nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköposti, puhelinnumero, fax)
– Asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi, asema yrityksessä ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti, fax)
– Tiedot asiakasyrityksen toimeksiannoista
– Laskutusyhteystiedot
– Laskutustiedot
– Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisterin yhteystiedot ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan
– Digitaalisista lähteistä: digipeople.fi tai DigiPeople Studion profiileista ulkopuolisilla domaineilla, esim. Facebook.com
– Fyysisesti henkilöltä itseltään, mm. tapahtumissa ja tapaamisissa
– Palveluntarjoajien rekisteristä
– Internetistä DigiPeople Studion itse keräämänä tietona

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

DigiPeople Studio ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja tai siirrä niitä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. DigiPeople Studiolla on kuitenkin oikeus julkaista asiakkaan kanssa sovitut tiedot asiakkaalle toteutettavan kampanjan yhteydessä sovitulla sosiaalisen median alustalla (joka saattaa sijaita ETA-alueen ulkopuolella).

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

DigiPeople Studio säilyttää asiakasrekisterin konekielistä aineistoa. DigiPeople Studio markkinointitietoja sisältävän rekisterin käyttöön ja muokkaamiseen ovat oikeutettuja ainoastaan DigiPeople Studion työntekijät. Vain tietyillä työntekijöillä on pääsy järjestelmään oma käyttäjätunnuksen ja salasanan kautta.

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttäjäoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista. Palvelintietokoneet ovat fyysisesti lukitussa ja hälytysjärjestelmällä varustetussa tilassa.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Sekä DigiPeople Studio Oy:n että DigiPeople Studio Oy:n käyttämien alihankkijoiden tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

 1. Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Pekka Tuominen, DigiPeople Studio Oy, Itälahdenkatu 18 C, 00210 Helsinki